top of page

ABOUT US

IRIS BOUWMEESTER

 

Iris Bouwmeester studied at the Sint Joost Academy for Art and Design in Breda from 1988 to 1993, and attended the Sandberg Institute in Amsterdam from 2009 to 2010. She won the Sint Joost Penning, a prize for the highest scores of graduating students at Sint Joost, in 1993.
Iris has worked as an artist in the United Kingdom, Norway, France and Belgium, and has exhibited internationally. Her commissioned work can be seen throughout the Netherlands. She teaches fine arts at the Sint Joost Academy for Art and Design in Den Bosch as well as in Breda.
She lives and works in Breda.
Bouwmeester makes sculptures and temporary installations, working with all kinds of materials and using as few tools or instruments as possible. Most of her works are related to immaterial phenomena such as light or space, and are created through her appreciation of the possibilities of materials.
As in geological processes, her work originates in the movement between ordering and chaos. It’s not that she prefers one above the other, but she explores the various possibilities that allow each to be present at the same time in one object.
Bouwmeester shows that nothing ought to be fixed for the artist, that the intrinsic doubt inherent to an artist should serve as the basis for acting. This is a vulnerable attitude, but also the only way in which the artist can approach the core, the authenticity of her artistic practice. Iris Bouwmeester’s artistry shows that in all its fibers.

Iris Bouwmeester studeerde van 1988 tot 1993 aan de AKV|Sint Joost (Academie voor Kunst en Vormgeving) en studeerde van 2009 tot 2010 aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ze won de Sint Joost Penning, een prijs voor de beste afstudeerders op Sint Joost in 1993. Iris heeft als kunstenaar in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Frankrijk en België gewerkt en heeft internationaal geëxposeerd. Haar werk in opdracht is in heel Nederland te zien. Ze geeft les in beeldende kunst aan de Sint Joost Academie voor kunst en design in Den Bosch en in Breda. Ze woont en werkt in Breda. Bouwmeester maakt sculpturen en tijdelijke installaties, werkt met allerlei materialen en gebruikt zo min mogelijk gereedschap of instrumenten. De meeste van haar werken zijn gerelateerd aan immateriële fenomenen zoals licht of ruimte, en worden gecreëerd door haar waardering voor de mogelijkheden van materialen. Net als in geologische processen komt haar werk voort uit de beweging tussen ordening en chaos. Het is niet zo dat ze de ene boven de andere verkiest, maar ze onderzoekt de verschillende mogelijkheden die het mogelijk maken om deze tegelijkertijd in één object terug te laten komen. Bouwmeester laat zien dat niets voor de kunstenaar zou moeten worden vastgesteld, dat de intrinsieke twijfel die inherent is aan een kunstenaar als basis moet dienen voor handelen. Dit is een kwetsbare houding, maar ook de enige manier waarop de kunstenaar de kern kan benaderen, de authenticiteit van haar artistieke praktijk. Het vakmanschap van Iris Bouwmeester laat dat zien in al haar uitingen.

DYANE DONCK

 

Dyane Donck is a composer and sound artist, living and working in the Netherlands. From highschool on she plays in several bands. She discovers avant garde music composition through the creation of graphical scores and own musical systems at the Academy of Art and Design St. Joost in Breda.

Subsequently she studies Music Technology at the Utrecht School of Arts, where she specializes in electronic composition and sound installation art and wins the Prins Bernhard Culture Prize for new media in 1998. After graduating she is active in different field:

with video artist Jake de Vos she starts the duo 'Jake & Dyane', that builts interactive video/sound installations that are exhibited in galleries and festivals throughout Europe.

For the Centre of Electronic Music (CEM, Amsterdam) she co- founds the Childrens Composing Workshop and develops prize winning music software and methods to teach young children experimental (electronic) music.

At the CEM her interest in soundscapes and musique concrete is sparked: Donck makes various tape compositions for Dutch national radio NPS/VPRO.

​From 2003 until 2013 Donck teaches at the St. Joost Art Academy in Breda and Den Bosch and at the Hilversum Art, Media and Technology Faculty of the Utrecht School of Arts. From 2013 she quits her jobs to focus full time on her music projects.

From 2011 she combines her different competences and interests in her multidisciplinary music performances and sound installations.​

​Donck's work is performed at festivals/venues as November Music, Gaudeamus International Music Week, Muziekgebouw aan het IJ, Music Meeting, Operadagen Rotterdam, Glow International Light Festival etc.

Besides BouwmeesterDonck she founded the indietronics trio Daisy Bell and forms the ensemble NYX with mezzo soprano Els Mondelaers (B).

Dyane Donck is componist en geluidskunstenaar, ze woont en werkt in Nederland. Vanaf de middelbare school speelt ze in verschillende bands. Ze ontdekt avant-gardemuziekcompositie door het creëren van grafische partituren en eigen muzieksystemen aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Design St. Joost in Breda. Vervolgens studeert ze muziektechnologie aan de Utrecht School of Arts, waar ze zich specialiseert in elektronische compositie en geluidsinstallatie-kunst en in 1998 de Prins Bernhard Cultuurprijs wint voor nieuwe media. Met videokunstenaar Jake de Vos begint ze het duo Jake & Dyane, dat interactieve video- en geluidsinstallaties bouwt die worden tentoongesteld in galeries en festivals in heel Europa. Voor het Centre of Electronic Music (CEM, Amsterdam) is ze mede-oprichter van de Childrens Composing Workshop en ontwikkelt ze prijswinnende muzieksoftware en methodes om jonge kinderen experimentele (elektronische) muziek te leren. Bij de CEM wordt haar interesse gewekt voor soundscapes en musique concrete: Donck maakt verschillende bandcomposities voor NPS/VPRO. Van 2003 tot 2013 geeft Donck les aan de St. Joost Kunstacademie in Breda en Den Bosch en aan de Hilversum Kunst-, Media- en Technologie-faculteit van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Vanaf 2011 combineert ze haar verschillende competenties en interesses in haar multidisciplinaire muziekuitvoeringen en geluidsinstallaties. Vanaf 2013 stopt ze met haar baan om zich fulltime te concentreren op haar muziekprojecten. Het werk van Donck wordt uitgevoerd op festivals/locaties als November Music, Gaudeamus International Music Week, Muziekgebouw aan het IJ, Music Meeting, Operadagen Rotterdam, Glow International Light Festival etc. Naast BouwmeesterDonck richtte ze het indietronics-trio Daisy Bell op en vormt het ensemble NYX met mezzosopraan Els Mondelaers (B).

bottom of page