top of page

BouwmeesterDonck 

 Sculptor Iris Bouwmeester and            composer Dyane Donck develop  interdisciplinary sound installations  and sculptural experiences 

 

Bouwmeester Donck is een interdisciplinair collectief, waarvan de kern bestaat uit componist Dyane Donck en beeldhouwer Iris Bouwmeester. Zij ontwikkelen sinds 2014 interdisciplinaire klanksculpturen.

Bouwmeester Donck is an interdisciplinary collective whose core consists of composer Dyane Donck and sculptor Iris Bouwmeester. Their curiosity about the relation between sound and images drives them to push the boundaries of the traditional fields of music and visual art. The collective produces performances, installations and sound objects that provide viewers with a total sensory experience. With its conviction that there is intelligence in the irrational, Bouwmeester Donck develops projects that use sensory perception to offer a different perspective on the world around us.

The collective joins contemporary technology with the tradition of art. In its search for new forms and ways to present amalgamations of sound and images, Bouwmeester Donck enters temporary collaborations with technicians, scientists and other artists.
The collective complements the separate practices of its participants. This collaboration inspires and reinforces creativity, its positioning, and the attention for the artistic identity of the initiators and external partners.

Hun nieuwsgierigheid naar de relatie tussen geluid en beeld drijft hen ertoe, om de grenzen tussen de traditionele velden van muziek en beeldende kunst te verleggen. Het collectief produceert uitvoeringen, installaties en geluidsobjecten die kijkers een totale zintuiglijke ervaring bieden.

Vanuit de gedachte dat intelligentie ook in het irrationele zit, ontwikkelt BouwmeesterDonck projecten die sensorische perceptie gebruiken om een ander perspectief op de wereld om ons heen te bieden.

De esthetische ervaring van de performances wordt verdiept dankzij de soundscapes, en vergroot zo de verwondering en de intensiteit. BouwmeesterDonck maakt werk dat raakvlakken heeft met zowel concrete als abstracte zaken en uit de gewone wereld, maar deze uitvergroot en uit de context haalt.

Het collectief combineert hedendaagse technologie met de traditie van kunst. In haar zoektocht naar nieuwe vormen en manieren om samensmelting van geluid en beeld te presenteren, gaat BouwmeesterDonck tijdelijke samenwerkingen aan met technici, wetenschappers en andere kunstenaars.

Deze collaboratie inspireert en versterkt de creativiteit, de positionering ervan en de aandacht voor de artistieke identiteit van de initiatiefnemers en externe partners.

H2O - speaker objects
COCON -installation concert
bottom of page